Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fastighetsskatt del av år vid Fastighetsförsäljning?

Har sålt fastighet 15 juni 2015.
Räknas fastighetsskatten för den tid som jag ägde fastigheten eller gäller fastighetsskatten för hela beskattningsåret?
Bodde i fastigheten fram till försäljning.

Kommentarer

 • Hejsan

  Fastighetsavgiften betalas av den som äger fastigheten per den 1 januari. Så i ditt fall får du betala fastighetsavgiften (för hela året) nu när du deklarerar 2016. Många väljer att göra en avräkning på detta när de säljer fastigheten. Detta är något mellan köpare och säljare i så fall. Det är ALLTID ägaren 1 januari som betalar hela fastighetsavgiften på sin slutskattsedel.

  Marie Support
 • Vad menas med ägare i svaret.
  Är det den som enligt avtal/köpekontrakt har förvärvat fastigheten eller är det den som
  är lagfaren ägare till fastigheten den 1 januari????
  Jerry J
 • Äganderätten när det gäller fastighetsavgiften övergår från säljare till köpare enligt vad köpekontraktet utvisar. Om det i kontraktet har avtalats att äganderätten ska övergå vid en viss tidpunkt, till exempel på tillträdesdagen, anses säljaren som ägare fram till den dagen och köparen som ägare från och med den dagen.
  Om det däremot inte har avtalats något särskilt i kontraktet om när äganderätten ska övergå, anses köparen som ny ägare redan från och med dagen för köpekontraktets undertecknande.
  (Observera att kapitalvinstbeskattningen utlöses redan på kontraktsdagen oavsett när den egentliga äganderätten övergår till köparen.)
  Marie Support
 • En fastighet säljs 30 juni 2020 och försäljningen deklareras i 2021 års taxering.
  När deklarationsblanketten för inkomståret 2021 nu kommer visar det sig att den gamle ägaren står som ägare 1 januari 2021. Den nye ägaren har missat att begära lagfart. Vid kontakt med skatteverket hävdas att detta inte kan ändras i deklarationen utan säljare och köpare måste göra upp detta sinsemellan.
  Håller ni med ?
  Jan-Eric Malm
 • Tyvärr håller jag med.
  Det är den som är lagfaren ägare den 1 januari beskattningsåret som är den som enligt lag blir debiterad fastighetsavgiften.
  Sedan har ju säljaren säkert all rätt enligt köpeavtalet att kräva de pengarna av köparen.
  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.