Till senaste kommentaren

Fel i tidigare års inlämnade År

Hej

Balans- o resultaträkningarna är fel i föregående års ÅR
I årets År har jag rättat jämförelsekolumnen, behöver jag skriva något om att de är rättade?

Eva

Kommentarer

  • Hej!
    Du ska normalt inte rätta jämförelsesiffrorna i programmet om de överensstämmer med föregående års inlämnade årsredovisning (det fastställda bokslutet ska inte rättas, det är inte god redovisningssed).

    I stället bör du redovisningsmässigt för innevarande år i årsredovisningen bokföra de rättelser som skulle varit med i fjol i årets bokföring så att säga så att de utgående balanserna stämmer. Precis som du är inne på är det på sin plats med en notering (en not, post för post normalt) som beskriver de differenser mellan åren som är av vikt för läsaren.
    Björn Lundén AB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.