Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Flytta skatteskuld till fordran i årsredovisningen

Företaget har i år en skattefordran i stället för skatteskuld. Går det att flytta beloppet i årsredovisningen utan att omboka det från konto 2510 Skatteskulder?
Lisbeth

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, denna typ av flytt är mycket vanlig och går att göra utan att det påverkar dina verifikationer.

  1. För att flytta ett kontosaldo går du till fliken Balans & Resultat
  2. I översikten markerar du det konto (t.ex. 2510) som ska flyttas (raden blir då gulmarkerad).
  3. Högst upp finns det två flikar, Flytta kontosaldo samt Dela kontosaldo. Markera fliken Flytta kontosaldo och ange om flytten gäller både innevarande och föregående år eller endast ett utav åren.
  4. Välj den post i balans- eller resultaträkningen dit du vill flytta kontosaldot (t.ex. Övriga fordringar). När flytten är genomförd markeras raden med blått som visar att en manuell flytt av kontot har gjorts.
  Vill du ångra kontoflytten klickar du bara på funktionsknappen Återställ konto.
  Vill du se en film om hur man flyttar/delar kontosaldo? klicka här>>


  Björn Lundén AB
 • Följdfråga:
  Detta förfarande är som sagt väldigt vanligt och kan gälla annat än skatter, t ex ihopslagning av koncernkonton etc. Resultatet blir att årsredovisningen får en balansräkning som skiljer sig från bokföringens (lägre balansomslutning). Då är frågan: Vilken av de två balansräkningarna uppger man i DEKLARATIONENS räkenskapsschema?
  Ali
 • Om du exporterar till BL Skatt från BL Bokslut får du valet att antingen importera enligt årsredovisningen och bilaga 2512 eller enligt SRU koder. Så det är de två varianterna som styr hur balansräkningen kommer att visas i deklarationsprogrammet BL Skatt. Vilket som är mest korrekt måste man dock bedöma själv utifrån det regelverk för årsredovisning man redovisar enligt.

  Dock får ju dessa flyttar ingen påverkan på resultatet utan påverkar bara uppdelningen av poster i balansräkningen, normalt sett Övriga (kortfristiga) fordringar.
  Björn Lundén AB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.