Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Förvärvat egna aktier, upplysning i förvaltningsberättelsen?

Enligt K2 ska det i förvaltningsberättelsen skrivas ut att man har förvärvat egna aktier. Hur skall denna text utformas? Ge gärna ett exempel.

Mvh Therese
Therese

Kommentarer

 • Hej!

  Jag har hämtat nedanstående text från vår bok, Bokslut och Årsredovisning - K2, sid 335, hoppas detta kan vara till hjälp.

  Har företaget förvärvat egna aktier (ovanligt men kan hända vid tex uppköp av ett företag som äger aktier i företaget) ska du lämna upplysningar om detta i förvaltningsberättelsen.

  Upplysningar ska lämnas om

  • antal och kvotvärde för de egna aktierna, den andel av aktiekapitalet som aktierna utgör samt hur mycket som har betalats för dessa aktier.
  • antal och kvotvärde för de egna aktien som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt hur mycket som har betalats för dessa aktier.
  • antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt hur mycket företaget har fått för dessa aktier, och
  • skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har gjorts under räkenskapsåret.
  Observera att egna aktier inte får redovisas som tillgång.

  Björn Lundén AB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.