K-ställe och K-bärare

Vi vill börja använda olika kostnadsgrupper / resultatgrupper i vår bokföring och undrar om uppgiften om K-ställe respektive K-bärare kommer att finnas med vid export av bokföringsfil från BL Lön till annat externt bokföringssystem? Har sett att man kan på de anställdas kort i BL Lön lägga till uppgift om K-ställe resp K-bärare. Men frågan är alltså om uppgiften efter lönekörning kommer med i bokföringsfilen och går att använda vid import till annat bokföringsprogram.

Kommentarer

  • Hej Kalle!

    Kostnadsställen/kostnadsbärare följer med i SIE-filen. Du kan ange någon av dem på anställdakortet för att de ska påverka bokföringen. Du kan även infoga kolumner i löneregistreringen för att kunna registrera kostnadsställe eller kostnadsbärare där. Det gör du genom att i löneregistreringen välja Mer och Inställningar.
    Jörgen Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.