K10

Ska lämna K10 för ett nystartat aktiebolag. Bildades 181209. Registrerades av Bolagsverket 190307. Anses aktierna ägda vid ingången av 2019 eller inte.
Liselott Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!
    Aktierna anses anskaffade enligt "K10-reglerna", redan då stiftelseurkunden skrivs på. Så i ditt fall under 2018. Så den här personen får räkna ett gränsbelopp per 2019-01-01.
    Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.