Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan jag använda programmet om mitt företag har ett dotterföretag?

Mitt företag har ett dotterföretag och vill använda programmet för att upprätta företagets årsredovisning. Går det?

Kommentarer

  • Hej Ante!

    Digitala årsredovisningen stöder till viss del redovisning av dotterföretag när det gäller upplysningsskyldigheten. Det är möjligt att ange upplysningarna kring anskaffningsvärden, nedskrivningar, ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Det som saknas är möjligheten att i en särskilt utformad not ange resultat från andelar i koncernföretag, t ex räntekostnader, ränteintäkter och valutakursdifferenser kopplade till fordringar och skulder på andelar i dotterföretag eller andra koncernföretag. Upplysningen kan lämnas i en frivillig notupplysning men det finns ingen möjlighet att koppla den till rätt rad i resultaträkningen.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.