Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan jag göra en självfaktura i ert program?

Jag har fakturerat tredje person för en avgift som ett företag som jag samarbetar med ska få av mig. Vi samfakturerar våra avgifter och jag vill överföra avgifterna till det andra företaget men jag vet inte hur jag ska få till ett bra dokument och underlag. Därför tänkte jag på en självfaktura.
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Det finns inte stöd för självfaktura i BL Administration. I så fall får man skapa ett nytt bolag i BLA där man ändrar rubrik i fakturamallen till självfaktura. Självfakturor får inte ingå i den ordinarie fakturanummerserien så man kan inte göra dom i samma bolag i BLA utan det måste göras i ett separat.

  Här kan du läsa mer om självfaktura (från Skatteverket): Självfakturering innebär att det är köparen som utfärdar fakturan. Köparen får dock bara utfärda fakturan om följande två förutsättningar är uppfyllda: • det finns ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen • det finns ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura (11 kap. 4 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 224 i mervärdesskattedirektivet. Något krav på att avtalet mellan köparen och säljaren ska vara skriftligt finns inte. Det bör kunna överlämnas till parterna att avgöra denna fråga i enlighet med parternas handelsbruk eller särskilda förhållanden (prop. 2003/04:26 s. 57). Ett förfarande för att säljaren ska godkänna fakturan kan tänkas fungera så att säljaren helt enkelt inte agerar med anledning av den faktura som köparen utfärdat (prop. 2003/04:26 s. 57). Det ligger i parternas intresse att villkoren för avtal och godkännande klargörs i överenskommelsen om självfakturering. Säljaren har ansvaret för faktureringen även om denne överlåter uppgiften på köparen. Om köparen utfärdar en felaktig faktura, har alltså säljaren ansvaret för att en korrekt faktura utfärdas. För köparen är det viktigt att ha ett fullgott underlag för avdragsrätt för ingående skatt (prop. 2003/04:26 s. 57). En faktura som köparen har utfärdat ska innehålla uppgiften ”självfakturering” (11 kap. 8 § 11 ML).

  Med vänlig hälsning,
  Angelica Support
  (Uppdaterad )
 • Ett par praktiska detaljer.
  Säg att det är förmedlingsprovision jag ska självfakturera till förmedlaren.

  1) Hur ser fakturan ut?
  Kan jag använda mallen (layoutmässigt sett) till min "vanliga" faktura där jag står som leverantör/avsändare/fakturautställare och motparten som fakturamottagare?
  Dock med ändring från "Faktura" till "Självfaktura".
  • Vidare bör det väl stå "att erhålla" och inte "att betala" vid fakturatotalen (om man ser fakturan ur förmedlarens perspektiv, eller är fakturan ställd till mig?).

  2) Provisionen blir för mig en kostnad och momsen ska väl vara ingående.
  Sett ur perspektivet att intäktsreduktion och kostnad får samma resultatpåverkan:
  Om man upprättar en kreditfaktura så ska ju konteringen för intäktsposten vara i debet, och det uppnår man med ett minustecken framför antal eller pris eller belopp, journalen och bokordern ska ju placera provisionen (och momsen) i debet.
  • Innebär det att man använder sig av minusteckenmodellen? T ex Provision (beskrivning) och -1000 (vid pris eller belopp). Eller kan man styra det i mallen för att "få bort" minustecken (eller ska de stå där)?

  3) Funkar det att upprätta en artikel med kostnadskonton, ingående moms och leverantörsskulder som reskontrakonto?
  • Förresten, hur betraktas fakturan (hos mig), som en leverantörsskuld eller som en kundfaktura (men i kreditform)?
  • Vad blir den hos motparten, kundfordran eller leverantörsskuld (om än som kredit)?

  Det skulle förvisso vara enklare att göra en manuell faktura i t ex Excel eller Word, men frågorna i stort gäller även för en manuell variant.
  Paolo
 • Hej Paolo!

  Här kommer svar på dina frågor. Återkom om något är oklart.

  En kommentar allmänt om självfakturering. Skatteverket vill att de hanteras i en egen obruten fakturanummerserie. Eftersom vårt faktureringsprogram bara kan hantera en fakturanummerserie i varje företag kommer självfakturorna att blandas med vanliga fakturor. Vi har egentligen ingen bra lösning på det problemet. Det går att fakturera dem separat i ett annat företag och sen enklast föra över bokföringen med SIE-filer.

  1) Ja, du gör som du skriver. Börja med att under Arkiv, Blanketter, välja Blankettgenerator. Sen väljer du Mer och Kopiera blankett. Kopiera standardblanketten och ge den ett nytt namn. Sen kan du i blankettgeneratorn ta bort fältet Rubrik-order och infoga ett textfält med texten Självfaktura + redigera textfältet Summa att betala och byta till Att erhålla.

  2) Stämmer. Om du vill bokföra provision och ingående moms åt rätt håll måste du registrera en negativ faktura. Att erhålla kommer då att visas som ett negativt belopp. Det finns tyvärr inget sätt att byta tecken i fältet.

  3) Ja, på artikeln kan du ange ett kostnadskonto + ett konto för ingående moms. Däremot inte ett reskontrakonto. Men det kan du göra på kundkortet. Om du vill göra det beror väl på om kunden även ska få vanliga fakturor. Det skulle väl iofs gå att lägga upp två kunder med samma namn, där den ena används för självfakturering och har konto 2440 angivet som reskontrakonto.

  Fakturan kommer alltid finnas i kundreskontran. Det går ju inte att skapa en betalfil till banken från den, så själva betalningen måste göras manuellt. Jag antar att den som tar emot självfakturan bokför den som en kundfordran(?).
  Jörgen Support
 • Hej!

  Om frågan/svaret på 1).

  Antar att fakturan kommer att innehålla mina BG- och PG-uppgifter, och det känns bakvänt (pengarna ska ju åt andra hållet ...).
  Men det är så det ska vara?
  Paolo
 • Jo, jag håller med om att det känns lite bakvänt. Det går ju att justera fakturamallen så att fälten tas bort. Men jag tror att de flesta kunder inte bryr sig om det.
  Jörgen Support
 • Har skapat ett nytt företag (mitt företag) för självfaktureringen och importerat "fakturamallen" och har börjat anpassningsändra den.
  Har lagt upp min kund (som ju blir leverantör) och har på kundkortet angett 2440 som reskontrakonto och "intäkten" (som ju är en kostnad) till ett kostnadskonto för försäljningsprovisioner.
  Har ännu inte lagt upp nån artikel.

  1) Självfakturorna till "leverantörskunden" antar jag hamnar i kundreskontran. Stämmer det?

  2) Hur gör jag för att koppla momsen i fakturan till ingående?
  Paolo
 • Hej Paolo!

  1) Ja, de hamnar i kundreskontran. Att fakturan bokförs på 2440 spelar ingen roll.

  2) Om du lägger upp en artikel så kan du sätta momskontot till 2640. Det kommer att styra över de generella momskonton som finns.

  En sak till jag kommer att tänka på. Om du vill ha fakturorna bokförda åt rätt håll så måste du registrera dem som kreditfakturor, dvs sätta ett minus framför antal eller à pris i faktureringsraden. För att slippa komma ihåg det kan du på artikelkortet sätta antalsfaktorn till -1 så kommer programmet föreslå att beställt antal är -1.
  Jörgen Support
 • Hej!

  Jo, det där med minusbelopp har vi berört, men jag tackar för tipset om artikelkonstanten!

  Däremot undrar jag vad jag ska välja i pop up-fönstret på artikelkortets flik "Redovisning och lager". där jag jängst ner till höger ska jag ange momskod.
  Vilken ska jag ange?

  Och vad menas med "7 Momsartikel"?


  Paolo Savo
 • Momskoden kommer styra hur momsen på artikeln ska beräknas. Normalt används 1=25%. Annars 2=12%, 3=6% och 0=0%.

  Momskod 7 används om du bara vill påverka momsen. Den kommer då bara lägga på moms på fakturan, alltså inte ingå i beloppet för att beräkna moms. Om jag kommer ihåg rätt så används den främst av bilverkstäder som vid ett försäkringsärende ska fakturera moms till företag .
  Jörgen Support
 • Nere till vänster i fakturatextrutan i era mallar finns en spec över momsunderlagen m a p beloppen.
  Nu såg jag att det inte stod nåt där för mina självfakturor.

  Är det tillämpbart när det gäller självfakturering? Jag menar, bör/måste jag koppla dem så att beloppet syns (och hur gör jag isf det)?
  Paolo Savo
 • Hej Paolo!

  Jag skulle tro att mallen som du använder saknar dessa fält. Du kan lägga till dem genom att redigera den blankettmall som du använder.
  Du får infoga textfält (de vita fälten) och skriva in texten som ska stå där.

  Sedan infogar du datafält (de gula fälten) som heter Beskattningsunderlag moms1 osv.

  Med vänliga hälsningar

  Kristina Support
 • Hej!

  De vita textfälten syns, det är de gula som "saknas" (eller rättare sagt, de skrivs inte ut).

  Som jag tidigare skrivit så har jag på kundkortet angett ett kostnadskonto istf för ett intäktskonto eftersom det avser en provision, momsen blir ingående och fakturatotalen konteras på 2440.

  Frågan är då:
  1) Måste jag ö h t ange momsunderlaget (kommer ändå att alltid vara 25 %).
  2) Om jag måste, hur får jag det gula fältet att hämta uppgiften från kostnadskontot?
  Paolo Savo
 • Hej Paolo!

  Det är momslagen som kräver att beskattningsunderlagen ska visas på fakturan. Det är klart att det kanske skulle kunna gå att skriva dit 25% vid momsraden längst ner till höger för att specificera momsen (och då även underlaget).

  Underlaget hämtas från den beräkning som görs i fakturaregistreringen. Så det har inget med bokföringen att göra. Normalt är det inställningen på artikeln som avgör vilken moms som ska beräknas. Undantaget är om om kunden är markerad som momsfri.

  Det är lite svårt att svara på varför beskattningsunderlagen blir tomma. Får du ett momsbelopp nere till höger på fakturan?
  Jörgen Support
 • Ja, jag får ett momsbelopp nere till höger.

  Jag misstänker att det är kontot som genererar momsen som styr vad som skrivs vid beskattningsunderlag.
  I mitt fall är det ett konto (provision, dvs en kostnad för mig) som jag lagt i kgr 46.

  Jag ska se om jag kan ändra på det.
  Annars får jag göra som du föreslår, dvs skriva till "25 %"
  Paolo Savo
 • Ojdå, nu ser jag att första fakturan har moms nere till höger - däremot inte den andra!
  Och såvitt jag ver hade jag inte gjort nån ändring alls på nåt ställe däremellan ...
  Paolo Savo
 • Hmm, kan du ha råkat markera momsfritt i fakturaregistreringen på den andra fakturan?

  Jörgen Support
 • Jag ser att jag markerat kunden som momsfri:
  Kundkortet > Flik Grunduppgifter > Högra delen "Momskod" där jag har angett "0 - Ej moms".

  Enligt "Senast ändrad" är det gjort 231007 (i samband med att kunden lades upp), men fakturan (som innehåller moms) har fakturadatum 231030 ...
  Fakturan utan moms har fakturadatum 231103.
  Ingen av fakturorna är uppdaterade.

  Jag ändrade momskoden till 25 %.
  Gör jag ändringar i fakturan så påförs ingen moms.
  Skapar jag en ny faktura så påförs däremot moms.

  Hur gör jag för att den momslösa faktura ska få moms? Tar jag ut utskriftsmarkeringen?
  Paolo Savo
 • Bara öppna fakturan i fakturaregistreringen och avmarkera momsfritt. Då ska momsen beräknas direkt.
  Jörgen Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.