Till senaste kommentaren

Kan jag göra en självfaktura i ert program?

Jag har fakturerat tredje person för en avgift som ett företag som jag samarbetar med ska få av mig. Vi samfakturerar våra avgifter och jag vill överföra avgifterna till det andra företaget men jag vet inte hur jag ska få till ett bra dokument och underlag. Därför tänkte jag på en självfaktura.

Kommentarer

  • Det finns inte stöd för självfaktura i BL Administration. I så fall får man skapa ett nytt bolag i BLA där man ändrar rubrik i fakturamallen till självfaktura. Självfakturor får inte ingå i den ordinarie fakturanummerserien så man kan inte göra dom i samma bolag i BLA utan det måste göras i ett separat.

    Här kan du läsa mer om självfaktura (från Skatteverket): Självfakturering innebär att det är köparen som utfärdar fakturan. Köparen får dock bara utfärda fakturan om följande två förutsättningar är uppfyllda: • det finns ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen • det finns ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura (11 kap. 4 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 224 i mervärdesskattedirektivet. Något krav på att avtalet mellan köparen och säljaren ska vara skriftligt finns inte. Det bör kunna överlämnas till parterna att avgöra denna fråga i enlighet med parternas handelsbruk eller särskilda förhållanden (prop. 2003/04:26 s. 57). Ett förfarande för att säljaren ska godkänna fakturan kan tänkas fungera så att säljaren helt enkelt inte agerar med anledning av den faktura som köparen utfärdat (prop. 2003/04:26 s. 57). Det ligger i parternas intresse att villkoren för avtal och godkännande klargörs i överenskommelsen om självfakturering. Säljaren har ansvaret för faktureringen även om denne överlåter uppgiften på köparen. Om köparen utfärdar en felaktig faktura, har alltså säljaren ansvaret för att en korrekt faktura utfärdas. För köparen är det viktigt att ha ett fullgott underlag för avdragsrätt för ingående skatt (prop. 2003/04:26 s. 57). En faktura som köparen har utfärdat ska innehålla uppgiften ”självfakturering” (11 kap. 8 § 11 ML).

    Med vänlig hälsning,
    Angelica Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.