Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Korrigering av ackumulerade avskrivningar på inventarier

Hej!
Jag har i bokslutet bytt bokföringsprogram till BL Bokslut/Administration och när BL Bokslut räknar fram årets avskrivningar på inventarierna, så stämmer inte de ackumulerade avskrivningarna med de som har bokförts i det gamla bokföringsprogrammet (dvs tidigare verksamhetsår). Hur gör jag för att korrigera beloppen för tidigare avskrivningar i BL Bokslut, så att årets avskrivningar justeras och de totala avskrivningarna stämmer? Det handlar inte om några stora summor men jag vill ju att siffrorna ska stämma i alla ekonomiska rapporter och sammanställningar.
Tack på förhand för er hjälp!

Kommentarer

 • Hej
  Gå in på fliken Anläggningsregister och välj  Avskrivningar.
  Där kan man ändra tidigare års avskrivningar manuellt så att man kan få det att stämma mot tidigare års avskrivningar.
  Är det så att man har skrivit av inventarierna fullt ut anskaffningsåret så kan man markera i rutan Full avskrivning första året under fliken Anskaffning. Längst ner i dialogen så finns den texten.
  Björn Lundén AB
 • Hej,
  Jag har i BLA lagt upp ett inventarieregister från ett annat program och börjar göra avskrivningar i BLA från och med 2022-01. De ackumulerade avskrivningarna i anläggningsregistret i BLA per 211231 diffar dock mot det som är bokfört per samma datum. Kan jag justera det i anläggningsregistret i BLA?
  Mari
 • Hej Mari!

  Om du vill justera värdet av inventarierna i anläggningsregistret kan du redigera en post och välja Avskrivningsplan. Sen kan du dubbelklicka på den månad där du vill ange de ackumulerade avskrivningarna och justera det värdet.

  Programmet kommer då att låsa alla månader för ändringar tom den justerade månaden. Dessutom kommer antalet månader som är kvar att skriva av att justeras. Om du ökar det avskrivna beloppet kommer antal månader som är kvar att minska och tvärt om.

  Om du vill justera antalet månader och månadens avskrivning kan du välja Fördela och justera den tid som är kvar att göra avskrivningar på.

  Observera att det inte går att justera samtliga inventariers kvarvarande värde. Du måste justera enskilda poster för att få det totala värdet att stämma.
  Jörgen Support
 • Tack för svar.
  Hur påverkas detta av att jag redan fört över de temporära verifikaten för avskrivningarna i januari 2022?
  Mari
 • Om du har fört över temporära verifikat har du antagligen låst månaden. Då kommer verifikationer bara ändras om du har satt första perioden som ska påverka bokföringen till 202201 (eller tidigare). Det ser du under Uppläggning, Anläggningsregister, Definiera anläggningsregister, Mer, Inställningar anläggningsregister.

  Programmet påverkar alla öppna eller låsta bokföringsperioder så länge inte hela räkenskapsåret är låst. Då händer inget med verifikationerna, även om perioden ovan skulle tillåta det.
  Jörgen Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.