Löneunderlag K10

Om jag som ägare tar ut lön ur tex 3 dotterbolag får jag då sammanräkna de 3 årslönerna till min K10 i moderbolaget för att komma upp i löneunderlaget?

Kommentarer

 • Hej.
  Ja du får räkna med lönerna i alla dotterbolagen. Observera att för att räknas som dotterföretag så måste moderbolaget (direkt eller indirekt) äga MER än 50 procent av aktierna.
  Du ska också räkna med alla lönerna i dessa dotterbolag då du beräknar 5 procent på alla lönerna i lönekravet. Överst på K10-blanketten sidan 4 står det för inkomstår 2019 formulerat på detta sätt:

  "Utöver kravet på att du ska äga andelar som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget får du bara beräkna lönebaserat utrymme om
  du eller någon närstående, under 2018 erhållit kontant ersättning från företaget och dess dotterföretag som uppgår till antingen 600 000 kr
  eller 375 000 kr med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag.
  När du räknar på lönekravet gäller för ersättning som betalats ut i dotterföretag att bara ersättningar utbetalda under den tid företaget ägt
  dotterföretaget räknas med. Hänsyn tas inte till hur stor del av dotterföretaget företaget äger. All ersättning som betalats ut under innehavstiden
  räknas med då lönekravet beräknas."
  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.