Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fungerar inte momsöverföring mot konto 1650?

Jag har precis börjat arbeta med BL administration och undrar över momsöverföringen. I mitt förra program bokförde jag en momsrapport, dvs 0:ade alla momskonton utom 2650 eller 1650 beroende på om jag fick betala moms eller fick tillbaka moms.

När jag i BL administration bokför en momsrapport mot 2650 får jag frågan om det är en momsöverföring, vilken jag då svara ja på. Men då jag bokför mot 1650 (vid moms tillbaka) får jag inte den frågan. Min fråga till er är då: Vad spelar momsöverföringen för roll? Jag 0:ar ju momskontona via bokföringen.

Camilla

Kommentarer

 • Hej

  Anledningen till att du får upp frågan om antingen utföra automatisk momsöverföring eller om du har manuell bokföring så kommer fråga om detta avser momsöverföring när du anger konto 2650 - är att kontot är kopplat i programmet till momsöverföring. Momsfordran eller skuld blir automatiskt konterat på 2650.

  När det gäller momsfordran så får överföring ske manuellt från 2650 ( som ligger default som momsöverföringskonto) till 1650. Dvs Programmet kan inte automatiskt känna av när momsfordran skall konteras på 1650.

 • Hej!

  Ja så långt förstod jag. Frågan är mer om jag nu bokar momsen på konto 1650 så får jag inte frågan om någon momsöverföring. Vad spelar det för roll?

 • Hej,

  Det beror på att du endast kan ha ett konto inlagt som momsredovisningskonto i momsuppgifterna (Uppläggning - Momsuppgifter - Momskonton). Förslagsvis används 2650 löpande under året oavsett du har skuld eller fordran. Om det sedan vid bokslutet finns en fordran bokas beloppet om manuellt.

 • Hej!

  Jag är kanske lite otydlig med min fråga, men jag ska försöka förtydliga det. Jag har förstått att det bara är 2650 som är kopplat som momsredovisningskonto och att det inte går att koppla även 1650.

  Jag har i mitt gamla program aldrig gjort något annat än att vid momsredovisningen boka bort alla belopp från momskontona och sedan bokat detta mot antingen 2650 eller 1650. Det har aldrig förekommit någon fråga om momsöverföring där.

  Frågan är alltså:

  Vad är det som händer i ert program när jag svarar att en verifikation är en momsöverföring? Det enda jag kan se är att verifikationstexten ändras och när jag gör en verifikationskontroll så står det momsöverföring i kolumnen Ursprung. Kommer det att bli något fel i bokföringen om jag fortsätter att boka moms tillbaka på konto 1650.

 • Hej,

  Om en verifikation inte märks som en momsöverföring kommer den att nolla bort beloppen från alla momskonton, vilket innebär att momsrapporten blir tom i fälten som hanterar moms eftersom saldot för perioden då blir noll.

 • Ok, då förstår jag.

  Tack för svaret.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.