Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ny attestfunktionen i appen

Jag har några funderingar kring nya attestfunktionen i appen.

Jag har tre kunder som jag precis har startat att använda detta för. Jag försöker här strukturera upp mina frågor och funderingar i punktform.

1) Normalt i BL leverantörsreskontra och när man har gjort en uppdatering så att det går över till huvudboken så lever dessa var sitt liv. Skulle man senare vilja göra en ändring i konteringen och man vill att det ska se likadant ut i huvudboken och i leverantörsreskontran så måste man ändra på bägge ställen. Hur fungerar det nu när man antingen lägger ut en preliminärbokning (på ett interimskonto) och sedan attestorer ändrar konteringen till sin slutliga kontering eller om man från början lägger en kontering man tror det ska vara, men slutattestor ändrar till någon annan kontering. Kommer detta att synas både i leverantörsreskontran och i huvudboken?

2) Fungerar det med automatkonteringar i BL. Jag använder exempelvis rätt så mycket att lägga olika andelar till samma konto men men olika kostnadsställen. Jag brukar då kalla den automatkonteringen för samma som kontot men med ett "a" framför - exempelvis a5460 kommer då att fördelas efter den procentfördelningen till konto 5460 men fördelat på olika kostnadsställen. Om jag har olika procentfördelning för olika typer av affärshändelser kan jag ha flera sådana mot ett visst konto (ex a5460, b5460, c5460). Detta är känt bland slutattestorerna kan de skriva i a5460 som kontering om jag har en sådan upplagd automatkontering?

3) Fungerar det med periodisering. Om jag instruerar slutattestorer att lägga på ett balanskonto ex 1715 och att sedan periodisera detta fungerar det? Gör det någon skillnad om jag har kryssat i på konto 1715 att det kontot ska periodiseras?

4) Om jag förstår appen rätt så får man upp konteringsraderna som gjorts vid registreringen av fakturorna och man kan inte ändra på dessa rader utan man kan däremot skriva in ny kontering längst ner. Det innebär väl i så fall att jag måste starta med att skriva samma kontering som redan har gjorts vid registreringen men med omvänt tecken för att sedan kunna kontera den önskade slutkonteringen. Är det här riktigt uppfattat? Det skulle i så fall innebära att det vore enklast att endast ha en konteringsrad (exempelvis interimskonto - kanske 4999 alternativt det konto och kostnadsställe som man lägger in på leverantören). För att få slutattestorerna som inte är bokföringsmänniskor att neutraisera en gjord kontering på 3-4 rader som de anser ska slutjusteras kräver ju rätt mycket från en slutattestor.

Kommentarer

 • Hej Per-Anders!

  1, Den första konteringen ni gör kommer bokföras interimskonto, skulle man sedan göra en förändring i konteringen så kommer det att skapas en till verifikation som korrigerar den tidigare med de nya ändringarna.

  2, Ja man kan absolut lägga upp olika automatkonteringar som ska gå mot olika kostnadsställen. Man kan däremot inte använda dessa när man ska kontera i BLapp attest tyvärr. Om man däremot ska attestera genom BLa så kan man använda dessa.

  3, Det är samma sak här, man kan periodisera från BLa men inte från BLapp. Kryssar man i den rutan på kontot så får man alltid upp periodiseringsrutan i BLa på det kontot men inte i BLapp.

  4, Ja det stämmer att man måste vända konteringen som redan är gjord, men man måste inte vända hela konteringen om det bara är ett konto som är fel.
  Om du tex har lagt in ett interimskonto så räcker det med att vända det.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.