Till senaste kommentaren

Överförd expansionsfond till nystartat AB

Hej!
Ett nystartat AB har tagit över enskild firma och också då den expansionsfond som fanns där. Jag skulle ju vilja ha in beloppet som ingående balans på balanserat resultat men hittar bara typ fondemission att stoppa in beloppet på i årsredovisningen, eller finns det något annat alternativ?
Hälsningar
Karin

Kommentarer

  • Hej Karin!

    I förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen ska beloppet anges på raden Erhållna aktieägartillskott i kolumnen Balanserat resultat eftersom detta räknas som ett tillskott. Observera att det inte är ett villkorat aktieägartillskott. Beloppet ska inte ingå i den ingående balansen eftersom det är något som skett under året. Om du vill kan du anpassa texten på raden, men det är inte nödvändigt. Klicka då på knappen Lås upp i den ljusblåa listen längst upp i dialogen.

    Med vänlig hälsning
    Frida
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.