Preliminära verifikationer

Hej!

 1. Uppför sig en preliminär verifikation på något annat sätt än en låst, t ex när det gäller rapporter etc. ?
 2. Hur låser jag manuellt min(a) preliminära verifikationer?

Kommentarer

 • Hej,

  1. Genom att använda sig av preliminära verifikationer finns möjligheten att ändra (eller makulera) verifikationer fritt. Detta eftersom en verifikation som är preliminär inte betraktas som bokförd. Genom att använda programmets funktion för preliminära verifikationer är alla verifikationer som registreras i programmet preliminära och ändringsbara tills du låser perioden.
  En verifikation som är låst har en hänglåsmarkering i verifikationskontrollen och när man öppnar den i verifikationsregistreringen. Detta innebär att verifikationer som saknar hänglåset är preliminära.

  Om man inte använder sig av preliminära verifikationer blir verifikationen låst direkt när den sparas. För att ändra dessa verifikationer måste du alltid göra en separat ändringsverifikation.

  Om du måste lägga in sin ändringsverifikation i en senare period än där den felaktiga konteringen gjorts, finns risken att det blir ett periodiseringsfel. För att undvika detta har vi infört ett rapportdatum på verifikationen. Detta datum styr var konteringarna ska sorteras in vid uttag av balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration. Rapportdatumet sätts automatiskt i samband med att en ändringsverifikation skapas, men det finns också möjlighet att sätta det via verifikationsregistreringen. När en rapport som är justerad för ett rapportdatum tas fram visas en information om detta i huvudet på utskriften av den aktuella rapporten och kommer även att visas när du öppnar en verifikation som justerats med rapportdatum.

  När det gäller dagbok och huvudbok kommer verifikationerna/transaktionerna att presenteras i registreringsordning.

  2. När den preliminära bokföringen för en period är slutförd ska perioden låsas. Detta gör du genom att välja Aktivitet – Periodhantering och ange vilken period som ska låsas. Genom att låsa en period blir preliminära verifikationer definitiva och betraktas därmed som bokförda. Ändringar kan inte längre göras i dessa verifikationer.En period som är låst kan låsas upp (under förutsättning att du är administratör i programmet) under Aktivitet – Periodhantering där du klickar på knappen Öppna låst period. Ange sedan från och med vilken period som ska låsas upp. Detta kan vara aktuellt om perioden låsts av misstag och flera verifikationer ska läggas till. Däremot kan aldrig verifikationerna som ligger i den aktuella perioden låsas upp. Låsta verifikationer måste istället alltid ändras med hjälp av en ändringsverifikation.

  Med vänliga hälsningar  Björn Lundén AB
 • Om man kört med preliminära verifikationer hela året och vill låsa dem i ett svep.

  1) Väljer man då bokslutsmånaden vid "... t o m period"?

  2) Kan man också gå direkt via Bokföring>Uppläggning>Räkenskapsår>Redigera>Redigering räkenskapsår och under Status klicka i "Räkenskapsåret låst" (och då samtidigt få verifikationerna låsta)?
  (Verkar som att ...>Redigera>Redigera låsning av perioder leder till samma ruta som under Periodihantering som nämns ovan i svaret.)

  P.S. Hittade inget i manualen som nämner detta med att låsa preliminära verifikationer.
  Paolo Savo
 • Hej,
  Du kan välja att Aktivera bokslut så stängs alla perioder och dom temporära verifikationerna förs över till en riktiga serien.
  Det finns också en funktion under Bokföring - Aktivitet - Överför temporära verifikationer till permanentserie.

  Med vänlig hälsning,
  Julia Support
 • 1) Men vad säger du om det jag skrev ovan?

  2) Men skapas inte en bokslutsperiod om man väljer att Aktivera bokslut?

  3) Är det inte skillnad på "temporära" och "preliminära" verifikationer? Så uppfattar jag det.
  Paolo Savo
 • Hej,
  1. 1+2)Ja du kan låsa allt i ett svep. Då kan du välja att Aktivera bokslut/ Stänga året (Bokföring - Räkenskapsår - Redigera - Redigera inställningar för räkenskapsår)så stängs alla perioder och dom temporära verifikationerna förs över till en permanent serie.

  2. Jo det gör det men är det inte det du vill kan du låsa året istället.

  3. Temporära och preliminära är samma. Dessa lägger sig i #serien.

  Med vänlig hälsning,


  Julia Support
 • 2) I det aktuella fallet är det bara frågan om bokslut med nån enstaka post (verksamheten ligger i övrigt nere) samt "tömning" av EK-kontona (enskild firma).

  Följdfråga: Kan jag då göra bokslutet i "bokslutsperioden"? Väljer jag då först "Aktivera bokslut" och sen jobbar i bokslutsperioden?

  3) Ah, har för mig att de preliminära för själva bokföringen hamnar i A-serien. (Registrerar allt i A då jag inte har några automatiska överföringar från t ex kunder).

  Paolo Savo
 • 2. Ja du kan absolut göra bokslutet med den perioden aktiverad.

  3. Ligger dom i Aserien är dom permanenta och då ligger allt i bokföringen redan. Då behöver man inte föra över något utan är avstämningsarbete och sådant klart så kan du låsa periderna eller aktivera bokslut. Då kommer alla verifikationerna låsas också och inga ändringar kan göras i befintliga.

  Med vänlig hälsning,
  Julia Support
 • Nej, de är inte permanenta då det går att göra ändringar i dem, de är preliminära.

  A:et handlar om rutin (i detta fall "vanliga" bokföringen). Sen så finns andra bokstäver för andra rutiner, t ex överföringar från kund- resp leverantörsreskontra.
  Bokstaven J står för bokslutsverifikationer (skapade i bokslutsperioden).

  Har inte programmet öppet/tillgängligt så jag kan kolla in bokstäverna.

  Man ser att de är preliminära om man t ex tar ut en huvudbok, då står det ett P efter bokföringsdatumet. På utskriften finns en förklaring "P = Preliminär verifikation".
  De temporära är (enligt manualen) markerade med ett # (vet dock ej var den markeringen sitter).
  Paolo Savo
 • Hej,
  Om dom ligger i en bokstavsserie t.ex. A eller L så kallar vi dom för preliminära då tills dess att man låser dom. Sen har vi vissa verifikationer som hamnar i #-serie som vi kallar för temporära tills dess att en period stängs eller att man manuellt för över dessa till en bokstavsserie. Det kan t.ex. vara avskrivningar eller periodiseringar.

  Om dom ligger i t.ex. Aserien kan de antingen vara öppna eller låsta. Så länge de är öppna går de att ändra i (preliminära). När du väljer att låsa perioder eller ett år kommer även verifikationerna att låsas och då blir dom permanenta.

  Du har så rätt. Ber om ursäkt!

  Med vänlig hälsning,
  Julia Support
 • Tackar!

  Har kört med preliminära tidigare så "definitivtbokningen" i sig är jag bekant med, men det är inte varje dag man gör det så att säga.
  Temporära var dock en ny bekantskap för mig (men inget jag använder).

  Letade i manualen men hittade enbart hur att göra temporära till definitiva, samt typ en förklaring till vad preliminära är.

  Din beskrivning/min funkar – men jag hade för mig (inbillning?) att det fanns ett konkret kommando, typ "Gör preliminära verifikationer definitiva".

  I vilket fall tycker jag att detta med att göra preliminära till definitiva ska skrivas in i manualen.
  Paolo Savo
 • Hej,
  En preliminär verifikation blir permanent först när man låser den. Det gör man antingen när man låser en period, aktiverar bokslut eller stänger året.

  Funktionen du nämner finns för temporära verifikationer dock.

  Med vänlig hälsning,
  Julia Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.