Till senaste kommentaren

Provisionslön korttidspermittering corona

Vad gäller vid provisionsbaserade löner? Säljarna i ett företag har både fast lön och provisionsbaserad. Provisionen är säsongsbetonad, högst provision under sommarhalvåret. Jämförelsemånaden är ju december 19 om stöd ska erhållas from 15 mars. Vad gäller här? Söker man stöd för decembers löner inkl provision? Vilket löneunderlag ska den anställde få tex 92,5 % på? Endast fasta delen eller även på provisionsdelen som betalades ut i december?

Kommentarer

  • Hej,

    Detta är oklart - vi vet inte hur Tillväxtverket kommer att bedöma denna fråga. Enligt reglerna ska den ordinarie lönen fastställas, dvs den regelmässiga lönen. Tillväxtverket anger i sin information att månatlig provision förstås ingår, men om varierande lön av olika orsaker kan räknas med och i så fall hur är alltså fortsatt oklart. En genomsnittsberäkning bakåt i tiden vore rimlig, men det är högst osäkert om Tillväxtverket kommer att bedöma den ordinarie lönen på det sättet.
    Ulf Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.