Till senaste kommentaren

Rubricering "Eget kapital" i förvaltningsberättelsen

Ett nybildat bolag bildades med 80 000 i AK samt därefter har nyemissioner gjorts med 1 000 000,-(båda då bokförda på konto 2081. I upplysningen i förvaltningsberättelsen kommer då hela summan 1 080 000,- som "Belopp vid årets ingång" Men jag skulle vilja ha 80 000,- där och sedan de 1 000 000,- under "Nyemission". Hur löser jag detta??

Kommentarer

  • Hej,
    Du behöver inaktivera funktionen för automatisk hämtning av belopp till Förändring eget kapital. Det gör du genom att klicka på Inställningar i Funktionspanelen när du står i årsredovisningsdokumentet.

    Välj där fliken Avrundning mm . Bocka ur rutan Hämta belopp till eget kapital


    Gå nu tillbaka till dialogen för Eget kapital i förvaltningsberättelsen och du kan nu redigera.

    Anneli Support
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.