Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Så här bokför du företagshälsovård och rehablitering

Företagshälsovård och rehabiliteringsåtgärder är en skattefri förmån för den anställde.

Kommentarer

 • Företagshälsovård är en skattefri förmån för den anställde. Kostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren. Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får dra av kostnaderna för företagshälsovård enligt samma regler som gäller för anställda.
  Företagshälsovården grundar sig på avtal mellan vårdgivare och företag och syftar till att förbättra arbetsmiljön. Företagshälsovård kan dock omfatta både sjukvård och andra tjänster. Tjänster som omfattar sjukvård och hälsovård omfattas dock inte av reglerna för företagshälsovård. Sjukvårdsdelen är momsfri medan övrig verk­ samhet är momsbelagd.

  Bifogad fil:

  Exempel: Företaget får en räkning på 12 500 kr [2440] från företagshälsovården. Beloppet debiteras kontot för företagshälsovård [7624] med 10 000 kr. Momsen 2 500 kr bokförs på konto [2641].

  Företaget får dra av kostnader för arbetslivsinriktade rehabiliter­ingsåtgärder för anställda. Rehabiliteringsåtgärder är skattefria för den anställde oavsett om företaget får avdrag för kostnaden eller inte.
  Rehabilitering kan gälla kostnader som du som arbetsgivare måste ansvara för enligt lagen om allmän försäkring eller kostnader för rehabilitering som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta arbeta.

  Bifogad fil:

  Exempel: Företaget får en räkning från en sjukgymnast på 2 500 kr [2440] för rehabilitering av en anställd. Beloppet debiteras kontot för rehabiliterings­ kostnader [7625] med 2 000 kr. Momsen 500 kr bokförs på konto [2641].

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.