Till senaste kommentaren

Semestergrundande lön timanställd

Hej!
Jag undrar hur man får fram en semestergrundande lön för en timanställd person som jobbat en del av året, varit föräldraledig och har en del VAB också.
Går det att få fram en lista i programmet?

Och är både VAB och föräldraledighet semestergrundande? Karensavdraget, ska det räknas bort? Och hur gör man med de månader som personen varit Föräldraledig? Tacksam för hjälp.
Mvh/Ninna

Kommentarer

 • Hej Ninna!

  Om du använder sig av lön plus kommer programmet räkna fram en snittimlön som används för att räkna upp den semestergrundande lönen för frånvaro som är semestergrundande. Snittimlönen blir då summan av all semestergrundande lön delat med arbetade timmar. Alternativet för en timavlönad anställd är att istället använda den vanliga timlönen.

  Frånvaro pga föräldraledighet är semestergrundande upp till 120 dagar/barn (180 dagar för ensamstående). Så här beror det på om den anställde tidigare varit föräldraledig och isf hur länge ledigheten varat. Tänk på att även ledighet tidigare år med samma barn ska räknas in i antalet dagar.

  VAB är semestergrundande upp till 180 dagar/intjänandeår.

  Vid beräkningen av semestergrundande lön ska karensavdrag (och sjuklön/sjuklöneavdrag) räknas bort och en snittimlön/timlön läggas till för frånvaron.

  Vid föräldraledigheten görs en beräkning på samma sätt som ovan för frånvaron som är semestergrundande. 


  Jörgen Support
 • Hej
  Varför räknas sjuklön/sjukavdrag bort vid beräkning av semestergrundande lön? Jag har hela tiden trott att det är semestergrundande med sjuklön.
  M
 • Hej M,

  Sjukfrånvaron är semesterlönegrundande, men ska värderas lika som arbetad tid och inte på sjuklönen som är lägre. Därför tar man inte med sjuklönen i sig i beräkningen, utan räknar upp frånvarotimmarna med ordinarie timersättning/en snittimlön.

  Med vänlig hälsning,
  Malin Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.