Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Skattelättnader för utländska experter (Expertskatt)

Vad krävs för att få tillämpa skattelättnaden för utländska experter?

Hur deklareras dessa löner?
Björn Lundén AB (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Reglerna om skattelättnad har tillkommit för att underlätta rekryteringen av utländska experter på särskild kompetensnivå till Sverige. Expertskatten ger utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner möjlighet att arbeta i Sverige och betala lägre skatt under de tre till fem första åren.

  Både arbetstagare och arbetsgivare kan ansöka om skattelättnad för arbetstagaren från Forskarskattenämnden. Det måste finnas ett beslut från Forskarskattenämnden för att få nyttja denna regel. Detta innebär att 25% av arbetsinkomsten är fri från både skatt och sociala avgifter under den tiden som beslutet från Forskarskattenämnden gäller.

  Om en anställd t ex har en månadslön på 100 000 kr ska den sättas ned med 25%, dvs med 25 000 kr. Underlaget som arbetsgivaren ska betala sociala avgifter och dra skatt på blir då 75 000 kr ( 100 000 – 25 000). Sociala avgifter blir 75 000 x 31,42% = 23 565 och avdragen skatt 30% på 75 000 = 22 500. 

  Detta kan vi i dagsläget inte hantera automatiskt i programmet. Vi kan skapa ett lönebesked genom att manuellt beräkna skatten. Om en anställd t ex har en månadslön på 100 000 kr, så kan skatten beräknas till 75 000 x 30% = 22 500 och registreras med löneart 900 Frivillig skatt.

  040 Månadslön            100 000
  900 Skatt                     - 22 500
  Att betala ut netto          77 500

  Vad gäller sociala avgifter så måste de ändras manuellt. Vi ändrar kontona 7510/2730 till 23 565 istället för 31 420 som programmet kommer att föreslå (100 000 x 31,42%= 31 420)  För att arbetsgivardeklarationen (AGI) ska bli rätt bör lönen ovan inte gå med i AGI-filen till Skatteverket. Enklast registrerar du därför först lönerna för anställda som inte berörs av reglerna för expertskatt. När du uppdaterat de lönerna skapar du en AGI-fil. Sen registrerar du lönerna för anställda som berörs av reglerna ovan och uppdaterar dem.

  När du läst in AGI-filen till Skatteverket måste du manuellt lägga till de anställda som berörs av expertskatt.

  Lägg till en individuppgift på den anställde

  Ruta 011  Kontant bruttolön                                                      75 000
  Ruta 001  Avdragen preliminär skatt                                        22 500
  Ruta 035  Vissa ej skattepliktiga ersättningar                         25 000
  till utländska experter beslut från Forskarskattenämnden

  Komplettera huvuduppgiften med belopp i rutorna 
   
  Ruta 470 Underlag avdrag FoU             fyll i beloppet efter beslut från FSN*
  Ruta 475 Avdrag FoU                             fyll i beloppet efter beslut från FSN*
  Ruta 487 Summa arbetsgivaravgifter   lägg till 23 565 kr till summa arb.avg.
  Ruta 497 Summa skatteavdrag             lägg till 22 500 kr till summa skatt

  *Forskarskattenämnden

  Björn Lundén AB
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.