Skatteskuld

Har skatteskuld med - tecken på BR och vill ha det till tillgångssidan. Har ändrat fg år men får inte till årets

Kommentarer

 • Hej Jan!

  Du bör använda funktionen för att flytta kontosaldon. Gå till fliken Balans & Resultat och klicka sedan på knappen Balans & Resultat. Du kan välja att antigen flytta hela saldot från ett/båda åren eller att dela ett kontosaldo. Om du vill flytta saldot på kontot, både innevarande år och föregående år, till samma post ska du använda fliken Flytta kontosaldon. Du ska även använda denna flik om du endast vill flytta ett av åren. Om du vill flytta innevarande års saldo till en post och föregående års saldo till en annan post måste du använda funktionen Dela kontosaldon.

  Jag förutsätter att du vill flytta både innevarande års och föregående års saldo till samma post. Välj fliken Flytta kontosaldon längst ner på arbetsytan. Markera sedan det konto som du behöver flytta så att raden blir orange. Bocka i Båda (åren) och välj sedan en post i rullgardinsmenyn till höger dit du vill att saldona flyttas. När flytten är gjord kommer kontoraden att vara blåmarkerad för att visa att ett saldo är flyttat.

  Om du ångrar dig eller vill flytta saldot till en annan post markerar du det flyttade kontot som är blåmarkerad och klickar på knappen Återställ konto under fliken Funktionspanel. Sedan gör du om stegen ovan. Du måste återställa ett konto varje gång du vill göra en ny flytt, det går inte att flytta samma konto i flera steg.

  På detta vis kan du alltså styra under vilket post innevarande år respektive föregående år på ett och samma konto ska visas i årsredovisningen utan att det påverkar bokföringen.

  För att se en film om hur du flyttar kontosaldon, klicka här
  .

  Hälsningar

  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.