Skjuta upp årsmöte pga corona?

Vi måste skjuta upp årsmötet på grund av coronaviruset. Det är nämligen många äldre i vår samfällighetsförening. Hur länge får man skjuta upp årsmötet?

Kommentarer

 • Hej!

  Om man vill undvika att bryta mot stadgarna så finns det sätt att gå runt detta.
  Du kan läsa om hur vi ser på saken nedan

  Problemet i samfällighetsföreningar

  Det största problemet i samfällighetsföreningar är att föreningsstämma ska godkänna utgifts- och inkomststaten samt att en debiteringslängd ska läggas fram på stämman för att föreningen ska kunna göra den stadgeenliga uttaxeringen. Utan den kan föreningen få brist på pengar.

  Lösningen ligger i stämmans beslutförhet

  Lösningen i båda föreningsformerna ligger i det faktum att en föreningsstämma är beslutför oavsett hur många (eller i det här fallet hur få) medlemmar som är med på stämman. Samma sak gäller för övrigt även i aktiebolag, men i ett enmansaktiebolag blir det inget problem.

  Detta innebär att, under förutsättning att en kallelse har gjorts enligt konstens alla regler, kan stämman genomföras även om exempelvis endast föreningens ordförande är närvarande. Han eller hon kan ensam ge sig själv och övriga i styrelsen ansvarsfrihet, utse styrelse och revisorer mm. Enligt Bolagsverket behöver i ett sådant här fall stämmoprotokollet inte justeras, utan endast undertecknas av den enda närvarande personen, vilken betraktas som ordförande för stämman.

  I en bostadsrättsförening kan alltså stämman i en sådan situation ta beslut om att fastställa årsredovisningen. Man kan därmed teckna ett fastställelseintyg på förstasidan av den bestyrkta kopian av årsredovisningen. Därmed anses årsredovisningen avlämnad.

  I en samfällighetsförening kan alltså stämman i en sådan situation godkänna debiteringslängden samt förklara att utgifts- och inkomststaten är framlagd på stämman. Därmed kan uttaxeringen göras enligt styrelsens förslag.

  Mattias Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.