Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Sparat utrymme på K10:an

Hur räknas närståendekretsen för att behålla sparat utrymme efter en aktieförsäljning?
Skild med gemensamma barn, räknas det?

Kommentarer

 • Hej! Vid en försäljnings så proportioneras det sparade utrymmet som fanns innan försäljningen så att den del som hör till de avyttrade andelarna utnyttjas/försvinner. Det spelar då ingen roll vem man säljer till.
  Kan det vara gåva du tänker på? För vid en gåva så övertar mottagaren det sparade utdelningsutrymmet.

  Marie Support
 • Ja men vid försäljning till närstående behåller man väl beloppet, mellan makar? Arv, bara? Eller gåva... inte försäljning?
  /S T

 • Det gäller bara vid arv och gåva, och då är det mottagaren som får ta över det sparade utdelningsutrymmet för de överlåtna andelarna. Det gäller inte vid försäljning. Inte ens mellan makar.

  Marie Support
 • Måste man vara nära släkt för att få överta sparat utdelningsutrymme eller gäller det gåva till vem som helst?
  Lena
 • Hej,

  Det gäller vid alla benefika fång, t ex gåvor, men sannolikheten att få en gåva från någon utomstående är liten - i vart fall torde det krävas någon bra bevisning för att det inte ska räknas som att man "köpt" aktierna för 0 kronor av denne utomstående.
  Ulf Support
 • I vilken ruta på K10 fyller man i det överlåtna sparade utdelningsutrymmet?
  Om överlåtelsen har skett mitt under året kan den överlåtande parten beräkna sitt utrymme enligt huvudregeln även om den som övertar inte får räkna enligt huvudregeln då den inte ägde aktierna den 1/1?

  Ylva
 • Hejsan!
  Den som äger aktierna 1 januari får räkna enligt den regel som passar den personen bäst. Klarar den lönekravet är det alltid det bästa alternativet.
  Det spelar ingen roll att den som senare under året får utdelningsutrymme via gåva inte skulle fått använda den regeln.

  På den som överlåter andelar går du in i Grunddata. (Det hittar du under "Funktion-K10 som finns längst upp i programmet då du står på blankett K10). Här kontrollerar/ändrar du antalet aktier som finns kvar vid årets utgång. Du talar också om lite längre ner i grunddata hur många aktier som har getts bort i gåva.

  På den som övertar aktierna så gör du på motsvarande sätt. Du går in i Grunddata och talar om hur många aktier den personen hade vid årets ingång och utgång. Du fyller också i hur många aktier som erhållits via gåva och även hur stort värdet är på övertaget utdelningsutrymme samt omkostnadsbelopp.  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.