Sparat utrymme på K10:an

Hur räknas närståendekretsen för att behålla sparat utrymme efter en aktieförsäljning?
Skild med gemensamma barn, räknas det?

Kommentarer

 • Hej! Vid en försäljnings så proportioneras det sparade utrymmet som fanns innan försäljningen så att den del som hör till de avyttrade andelarna utnyttjas/försvinner. Det spelar då ingen roll vem man säljer till.
  Kan det vara gåva du tänker på? För vid en gåva så övertar mottagaren det sparade utdelningsutrymmet.

  Marie Support
 • Ja men vid försäljning till närstående behåller man väl beloppet, mellan makar? Arv, bara? Eller gåva... inte försäljning?
  /S T

 • Det gäller bara vid arv och gåva, och då är det mottagaren som får ta över det sparade utdelningsutrymmet för de överlåtna andelarna. Det gäller inte vid försäljning. Inte ens mellan makar.

  Marie Support
 • Måste man vara nära släkt för att få överta sparat utdelningsutrymme eller gäller det gåva till vem som helst?
 • Hej,

  Det gäller vid alla benefika fång, t ex gåvor, men sannolikheten att få en gåva från någon utomstående är liten - i vart fall torde det krävas någon bra bevisning för att det inte ska räknas som att man "köpt" aktierna för 0 kronor av denne utomstående.
  Ulf Support
 • I vilken ruta på K10 fyller man i det överlåtna sparade utdelningsutrymmet?
  Om överlåtelsen har skett mitt under året kan den överlåtande parten beräkna sitt utrymme enligt huvudregeln även om den som övertar inte får räkna enligt huvudregeln då den inte ägde aktierna den 1/1?

 • Hejsan!
  Den som äger aktierna 1 januari får räkna enligt den regel som passar den personen bäst. Klarar den lönekravet är det alltid det bästa alternativet.
  Det spelar ingen roll att den som senare under året får utdelningsutrymme via gåva inte skulle fått använda den regeln.

  På den som överlåter andelar går du in i Grunddata. (Det hittar du under "Funktion-K10 som finns längst upp i programmet då du står på blankett K10). Här kontrollerar/ändrar du antalet aktier som finns kvar vid årets utgång. Du talar också om lite längre ner i grunddata hur många aktier som har getts bort i gåva.

  På den som övertar aktierna så gör du på motsvarande sätt. Du går in i Grunddata och talar om hur många aktier den personen hade vid årets ingång och utgång. Du fyller också i hur många aktier som erhållits via gåva och även hur stort värdet är på övertaget utdelningsutrymme samt omkostnadsbelopp.  Marie Support
 • Hej,

  jag har AB där den ena företagaren vill att hans del går över till den andra ägaren(äger50/50). Det har inte varit någon vsh de sista åren kan tilläggas.
  Nu vill jag upprätta ett avtal för överlåtelse/köpet (4000 kr) Han som som ska ta över är VD i företaget sen ett antal år tillbaka.
  Finns det något avtal redan klart ibland era mallar?

 • Hej,

  Ja, vi har en avtalsmall för aktieöverlåtelse (Försäljning aktier) och mallar för verksamhetsöverlåtelser och en enklare mall för lös egendom (som ju aktier räknas som).
  Ulf Support
 • När man fyller i K10 blanketten ska man då dessutom summera tidigare sparade utrymmen för att ge ett exempel. Om man tidigare sparat 300 000 ska man då skriva i detta belopp också vid förenklad uträkning eller ska man bara fylla i det förenklade beloppet X det tal som gäller om man inte alls tagit något utdelning alls? Dvs man fyller bara i gränsbeloppet och plussar på den procent som gäller om man inte tagit ut en krona. Eller ska man varje år summera med även tidigare sparade utrymmen?
 • Hej,

  Utdelningsberäkningen är tvådelad:
  Dels "årets belopp", på sid 1 schablonbeloppet enligt förenklingsregeln eller på sid 2 anskaffningsvärdet (omkostnadsbeloppet) för aktierna multiplicerad med en ränta (statslåneräntan + 9 procentenheter). På sid 2 kan dessutom lönebaserat utrymme tillkomma beroende på löneunderlag och uppfyllt lönekrav (fylls i på sid 4).
  Dels det sparade utrymmet från tidigare år uppräknad med en ränta (statslåneräntan + 3 procentenheter).
  Summan av "årets" belopp och det uppräknade sparade utrymmet från tidigare år blir det sammanlagda utdelningsutrymmet.
  Ulf Support
 • Vid gåva av aktier den 7/1 2021 fanns ett sparat utrymme med låt säga 100 000 kr. Dessa 100 000 kr ska ju föras över till mottagaren av gåvan, men ska även årets gränsbelopp och uppräkningen av det sparade utrymmet föras över till mottagaren? Eller är det bara det sparade beloppet som ska föras över? Tilläggas kan att det är beslutat om utdelning efter gåvotillfället.
  Irene
 • Hejsan!
  Ägaren av aktierna 1/1 räknar normalt ut årets gränsbelopp. Sedan när aktierna gåvas bort den 7/1 ska även årets gränsbelopp som tillhör de överlåtna aktierna följa med. Så Ja,  även årets beräknade gränsbelopp ska följa med vid gåva.
  Marie Support
 • Hej!
  Tack för snabbt svar!

  Men i vilken ruta i K:10an fyller jag i det beloppet för mottagaren? Fyller jag i det i sparat utrymme från fg år så blir det ju uppräknat igen och inte bara hos givaren innan aktierna förs över.
  Anger jag antalet aktier som ägs vid årets ingång även med det som fåtts i gåva (ägde aktier i bolaget även innan denna gåva) även om det inte skedde förrän 7/1? Eller när ändrar jag det?
  I den deklaration som ger bort aktierna fyller jag i ruta 1.4 som jag har förstått det.
  Irene
 • Hejsan!
  Under knappen Grunddata talar du om hur många aktierna man har vid årets ingång respektive utgång och lägger till under grunddata där vid avsnittet Arv och gåva hur mycket sparat utdelningsutrymme som tillkommit. Även det antal aktier som tillkommit samt omkostnadsbeloppet som tillkommit ska anges här under Grunddata.
  Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.