Systemdokumentation

Efter bokföringslagen behöver man ha systemdokumentation, där det beskrivs uppbyggning av systemet.

Eftersom bokslut utförs på BL Bokslut, så behöver man ha systemdokumentation som omfattar BL Bokslut. Vad kan man finna det?

Kommentarer

  • Hej Marius

    Enligt bokföringslagen så skall det finnas systemdokumention för hur bokföringen är uppbyggd. Det gäller då grundbokföringen och sidordnade system som faktureringssystem med kundreskontra, leverantörsreskontra och anläggningsregister.
     Bokslutsprogrammet är ett fristående program där vi hämtar in bokförda uppgifter via en SIE-fil och sedan upprättar bokslutet. Slutprodukten blir en årsredovisning eller ett årsbokslut. De eventuella bokföringsordrar som skapas i bokslutsprogrammet ska sedan bokföras in i bokföringsprogrammet via en SIE-fil eller manuellt lägga in bokföringsordrarna i grundbokföringen.
    I systemdokumentationen för det enskilda företaget ska framgå vilket bokslutsprogram företaget använder men det är inte där grundbokföringen ligger. Det som skulle kunna räknas som ett sidordnat system är anläggningsregistret i BL Bokslut om det används som företagets enda anläggningsregister. I dagsläget hänvisar vi till manualen när det gäller systemdokumention för anläggningsregistret.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.