Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Underskott av kapital, skattereduktion?

Ränteinkomster o utdelningar 148.000
K4, vinst avyttring värdepapper 377.000
K4, förlust dito 498.000
70% av förlusten ger 85.000
148.000 - 85.000 = 63.000 x 30% ger 18.900
Betald utländsk skatt som avräknas = 20.317
Borde jag inte få en skattereduktion på 1.417 kr?

Kommentarer

 • Så här kan du tänka för att få rätt beräkning.

  Ränteinkomster 148 000
  K4 vinster 377.000
  K4 förluster 498.000
  Kvittning -121.000 70% - 84 700
  Summa = 63 300

  Ger en kapitalskatt på 30% = 18 990
  Avräkning utländsk skatt - 20 317

  Så 18 990 kvittas mot kapitalskatt. så den blir noll.

  Resterande (20317-18990 = 1327) ska då tas och avräknas mot övrig skatt. Oftast mot kommunal inkomstskatt.

  Marie Support
 • Tack!
  Ja, nu såg jag att resten var avräknad mot kommunal inkomstskatt.
  Har varit så invand vid Exelent Skatt att jag är litet rostig, då detta är
  första året med BL Skatt.
  Sonja

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.