Till senaste kommentaren

Underskrifter och datum i årsredovisningen

I nya versionen BL Bokslut 2021.1.106 ser det lite annorlunda ut när det gäller datum och underskrifter av årsredovisningen. Vad är det som är nytt och hur påverkar det funktionerna i programmet för upprättandet av ett original på papper vs ett elektroniskt original?

Kommentarer

 • Hej.
  12 november 2021 beslutade Bokföringsnämnden om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag och (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledningar.

  Ändringarna innebär att begreppet avges ersätts med är upprättad när det kommer till undertecknande av årsredovisningen. En årsredovisning är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under. Det medför att det/de datum som ska anges i årsredovisningen är den eller de dagar som årsredovisningen undertecknades. Samma sak gäller för årsbokslut.

  Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare. Det innebär att i årsredovisningar där räkenskapsåret avslutas tidigare än 31 december 2021 ska ett datum för avgivande av årsredovisningen fortfarande anges.
  Läs mer om de nya riktlinjerna här:
  https://www.bjornlunden.se/blbstart/nyheter-om-datum-f%c3%b6r-undertecknande__7886

  I den här manualen kan du läsa mer om hur du utifrån de nya riktlinjerna hanterar underskrifter och datum i programmet:
  https://support.bjornlunden.se/guide/ort-och-datum
  Björn Lundén AB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.