Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Uppskjutna skatter

I RR har vi en post, uppskjutna skatter, hänförlig till konc bidrag, temporära skillnader och obeskattade reserver och i deklarationen ligger den i 3.25 Övriga bokslutsdispositioner.
Är den posten avdragsgill och på vilken rad tar man upp den isåfall?

Kommentarer

  • Hejsan

    Normalt bokförs denna Uppskjutna skattekostnad på konto 8940 (kan ju vara en intäkt också). Då hamnar den på punkt 3.26 på blankett R2 (om den har de SRU-koder som normalt föreslås till konto 8940 -SRU1 7528 och SRU2 7651). Det innebär då också att denna post automatiskt återförs som en icke avdragsgill kostnad vid punkt 4.3 a på blankett INK2S.

    Du kan också flytta beloppet manuellt. Det viktigaste är att posten inte är skattepliktig/avdragsgill.
    Marie Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.