Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad är Ekonomiöversikten?

Som ett alternativ till den fullständiga appen finns en mindre version - Ekonomiöversikten. I Ekonomiöversikten kan ni erbjuda era kunder en direkt återrapportering i form av pedagogiska grafer och diagram som ger kunden en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling. Vilken version av appen er kund får beror på vilken ni som byrå väljer att bjuda in till. Läs mer om detta här: Koppla kunder till administratörsgränssnittet.

I appen presenterar ni resultatrapporter, finansieringsrapporter, skattebetalningsrapporter samt nyckeltalsrapporter.

Med Ekonomiöversikten får era kunder:

  • Klickbara grafer och diagram
  • Resultatrapporter
  • Nyckeltalsrapporter
  • Skattebetalningsrapporter
  • Finansiella rapporter

Notera att Ekonomiöversikten och dess funktioner alltid är en del av den fullständiga appen.

​​https://www.youtube.com/watch?v=lWpH5E2G0T0&list=PL009yjRM5nBgjU3ltbYO7Nhdwks9xrHpd&index=8
​​​

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.