Till senaste kommentaren

Vad händer med skattemässiga underskott vid ägarförändringar?

Hej!
Jag har följande situation:
Bolag Q ägs av
Bolag A 40%
Bolag B 30%
Bolag C 30%
Bolag A kommer nu köpa Bolag Q av B & C för 2 X 1:-.
Verksamheten kommer att drivas vidare i samma lokaler som tidigare.
Det finns skattemässiga förluster om drygt 1'' sedan tidigare i bolag Q.
Kan förlusterna, helt eller delvis, kvittas mot fram framtida vinster även efter ägarförändringen?

Kommentarer

  • Hej Erika

    Då bolag A får bestämmande inflytande över bolag Q i och med affären, så kommer de inrullade underskotten att begränsas till 2 gånger den totala köpeskillingen, d v s 4 kronor.

    Olle Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.