Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär en avstämd bokföring?

Jag läste att förutsättningen för att använda ert program är att bokföringen är avstämd. Vad innebär en avstämd bokföring?

Kommentarer

 • Hej Eva-Lotta!

  Med en avstämd bokföring menar vi att alla konton ska vara avstämda, t ex att bankkontot överensstämmer med kontoutdraget från banken och att du har periodiserat intäkter och kostnader. Observera att det finns förenklingsregler i K2 före periodisering.
  Du ska också ha bokför avskrivningar på anläggningstillgångar såsom byggnader, inventarier och maskiner samt beräknat och bokfört årets skattekostnad mm.

 • Man ska alltså klara av att göra ett komplett bokslut innan man köper tjänsten?
 • Hej Daniel!

  K2 är ett förenklingsregelverk och många företagare gör sin egen redovisning (med avstämningar) och därför har vi gjort ett program för att företagaren själva ska kunna upprätta ett korrekt årsredovisningsdokument. Via enkla guider upprättar man snabbt en årsredovisning enligt gällande regelverk, dvs med korrekt uppställningar av resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse samt notupplysningar.

  Vi har dock funderingar på att gör ett försteg där man via enkla guider kan få hjälp med skattemässiga dispositioner och skatteberäkning.
 • Hej,
  Finns försteget nu som ni skriver om i svaret ovan?
 • Försteget finns inte framtaget ännu.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.