Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Beräknat resultat i balansrapporten?

Här förklarar vi vad beräknat resultat eller föregående års resultat i din balansrapport betyder.

Kommentarer

 • Balansrapportens syfte är att visa företagets ställning vid en given tidpunkt. Den ska sammanfatta vilka tillgångar som finns i företaget och hur de har finansierats. Finansieringen kan ha skett på två sätt, genom eget kapital eller genom skulder.

  Summan tillgångar ska alltid vara lika stor som summan eget kapital och skulder, när räkenskapsåret avslutats. Tills dess att årets resultat har bokförts i en verifikation finns en rad för ”Beräknat resultat” (som inte har något kontonummer) i balansrapporten under Eget kapital. Och det visar alltså resultatet som det ser ut just då. Årets resultat kommer att bokföras automatiskt när räkenskapsåret avslutas under Bokföring – Hantera räkenskapsår om du inte redan har bokfört det i en verifikation. Läs mer här om hur årets resultat bokförs.

  Om det finns en rad med ”Föregående års resultat” betyder det att det finns ett resultat för något av de föregående räkenskapsåren som inte är bokfört.

  När du skapar en balansrapport i BL Ekonomi under Bokföring – Bokföringsrapporter – Balansrapport, så innehåller den 3 kolumner. Den första visar den ingående balansen för räkenskapsåret. Den andra kolumnen visar hur tillgångarna, skulderna och det egna kapitalet har förändrats under den period du valt. Perioden väljer du innan du skapar balansrapporten. I tredje kolumnen ser du saldot vid periodens slut.


 • Hej,
  beräknat resultat, går den posten att kontrollräkna, i så fall hur ?
  Så att man vet om man gjort rätt innan man avslutar räkenskapsåret och därmed låser året.
 • Hej,
  Det beräknade resultatet hittar du i resultatrapporten som "årets resultat", dvs sista raden på resultatrapporten.
  För att kontrollera att det stämmer får du gå igenom intäkter och kostnader.
  Gunilla Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.